ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Цей Договір є договором приєднання, як його визначено положеннями статті 634 Цивільного кодексу України, що укладається між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕ КАРШЕРІНГ" (код ЄДРПОУ 41046963, Україна м. Харків вул. Рудика 6), надалі - Виконавець, та будь-якою дієздатною фізичною особою, що відповідає вимогам даного Договору та бажає стати Користувачем сервісу Ecocarsharing (Клієнтом), особою, яка має намір отримати доступ, передбачений цим Договором, та підтвердила такий намір шляхом реєстрації в системі Виконавця, чи яка здійснила вхід в свій аккаунт в системі Виконавця, а отже вважається такою, що ознайомилася з положеннями Договору, прийняла їх та надала згоду на зберігання та обробку своїх персональних даних у зв'язку з наданням відповідних послуг. Сторони укладають цей Договір, керуючись положеннями статей 627 (Свобода договору) та 634 (Договір приєднання) Цивільного Кодексу України.

1. ТЕРМІНИ

У цьому Договорі та/або Додатках до нього застосовуються такі терміни, що мають нижче надане значення. У разі, якщо в Договорі та/або Додатках до нього застосовуються терміни і поняття, що не визначені в цьому розділі Договору, вони мають значення, які зазвичай надаються їм у відповідній галузі/сфері.

 1. 1.1. Сервіс Ecocarsharing - комплексна послуга Виконавця, що надається зареєстрованим і авторизованим Користувачам за допомогою мобільного додатку Ecocarsharing та/або Сайту Ecocarsharing в режимі двадцять чотири години, сім днів на тиждень, без вихідних і святкових днів, яка полягає в наданні Користувачам можливості пошуку (вибору) і бронювання доступних Автомобілів, очікування, скасування, пошуку Автомобіля на парковці, зарядки автомобіля з та інших послуг, передбачених функціоналом мобільного додатку Ecocarsharing та/або Сайту Ecocarsharing, або надаються Виконавцем через Службу підтримки.
 2. 1.2. Тарифи – розцінки за використання Сервісом Ecocarsharing, що встановлюються Виконавцем, які відображаються на Сайті Ecocarsharing та/або в мобільному додатку Ecocarsharing.
 3. 1.3. Мобільний додаток Ecocarsharing – програмний додаток для Пристроїв, який є інтелектуальною власністю Виконавця, що надає Користувачу можливість використання Сервісу Ecocarsharing.
 4. 1.4. Пристрій - електронний пристрій Користувача, підключений до мережі Інтернет, що працює на базі операційних систем IOS або Android, дає Користувачеві можливість користування Сервісом Ecocarsharing за допомогою мобільного додатку Ecocarsharing та/або Сайту Ecocarsharing. Пристрої включають, без обмежень, комп'ютери (в тому числі, ноутбук / лептоп, деск-топ, комп'ютери Macintosh), мобільні телефони (включаючи смартфони і комунікатори), КПК (Включаючи пристрої типу «планшет»).
 5. 1.5. Сайт - сукупність даних про послугу Виконавця, що містяться на сервері та представлені в інтернет-мережі за адресою Ecocarsharing.
 6. 1.6. Реєстрація/авторизація - процедура приєднання до системи Ecocarsharing із подальшим набуттям прав та обов’язків як Користувача.
 7. 1.7. Служба підтримки - структурний підрозділ Виконавця, яка здійснює в режимі двадцять чотири години, сім днів на тиждень, без вихідних і святкових днів, консультаційну підтримку Користувачів, допомогу Користувачам і їх інформування в процесі надання Виконавцем Сервісу Ecocarsharing. Підтримка і інформування здійснюється при зверненні Користувача в Службу підтримки за номером телефону 7707.
 8. 1.8. Територія використання Сервісу Ecocarsharing - це територія, в межах якої дозволяється використання Автомобіля (управління Автомобілем), залишення Автомобіля в режимі «Очікування», а також територія, в межах якої допускається закінчення отримання послуг Користувачем (далі - «Територія»). Використання Автомобіля (управління Автомобілем), залишення Автомобіля в режимі «Очікування», завершення користування Автомобіля допускається тільки у внутрішніх кордонах міста Харкова, тобто в межах території, поміченої спеціальним кольором в мобільному додатку Ecocarsharing та/або на Сайті Ecocarsharing. У будь-якому випадку, за межами зазначеної вище Території використання Автомобіля (управління Автомобілем), залишення автомобіля в режимі «Очікування», завершення отримання послуг не допускається. Залишення Автомобіля в режимі «Очікування», завершення отримання послуг допускається тільки з дотриманням вимог, встановлених цим Договором та Правилами користування Сервісом Ecocarsharing. Територія використання Сервісу Ecocarsharing може бути змінена Виконавцем шляхом внесення змін до цього Договору та/або розміщення відповідної інформації на Сайті та/або в мобільному додатку Ecocarsharing.
 9. 1.9. ПДР – чинні правила дорожнього руху України.
 10. 1.10. ДТП – дорожньо-транспортна пригода, обставини визначені Правилами дорожнього руху України та при яких завдано шкоди Автомобілю та/або майну та/або життю та здоров’ю людей.
 11. 1.11. Страховий випадок - обставини при яких автомобілю, третім особам, іншим транспортним засобам, речам, завдано збитків та пошкодження, та вказані обставини можуть розцінюватися як випадок по якому може бути сплачено страхове відшкодування у випадку вчинення певних послідовних дій, таких як реєстрація в поліції, проходження контролю на наявність алкоголю у водія, тощо. Страховий випадок поглинає поняття ДТП, якщо таке ДТП зареєстровано відповідно до вимог законодавства, цього Договору та умов страхування.
 12. 1.12. Майно та документи, що знаходиться в Автомобілі – речі що є від’ємними в тому числі такі, що є штатним та/або додатковим обладнанням, документами, тощо. До вказаного майна можна віднести зокрема: реєстраційні документи на автомобіль (техпаспорт), страховий поліс, номерні знаки, чохли на сидіннях та кермі, тощо.
 13. 1.13. Критерії нормального зносу – документ, відповідно до якого визначається характер пошкоджень Автомобіля і їх віднесення до нормального зносу автомобіля.
 14. 1.14. Текст цього Договору складається з власне тексту цього Договору, а також з текстів всіх Додатків до цього Договору, що розміщені на сайті та/або у мобільному додатку Ecocarsharing.

2. ПРЕДМЕТ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5. ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І ПІДСУДНІСТЬ

10. ІНШЕ


Додаток №1 до ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА АВТОРИЗАЦІЇКОРИСТУВАЧА ДЛЯ СЕРВІСУ ECOCARSHARING


Додаток №2 до ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ


Додаток №3 до ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТАРИФИ НА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ ECOCARSHARING